Uvjeti i odredbe s podacima o klijentima


sadržaj


 1. obim
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uslovi isporuke i dostave
 6. Zadržavanje naslova
 7. Odgovornost za nedostatke (garancija)
 8. Iskoristite poklon bonove
 9. Važeći zakon
 10. Alternativno rješavanje sporova


1) Opseg1.1Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu: GTC) tvrtke Wolfgang Mohr, koji djeluju pod „Mora-Racing“ (u daljnjem tekstu „Prodavač“), primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe s kojima potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu „kupac“) Zatvara prodavača s obzirom na robu koju je prodavac predstavio u svojoj internetskoj trgovini. Ovime se protivimo uključivanju klijentovih vlastitih uvjeta, osim ako nije drugačije dogovoreno.1.2Ovi uvjeti primjenjuju se u skladu s ugovorima za isporuku vaučera, osim ako nije izričito drugačije određeno.1.3Potrošač u smislu ovih uvjeta je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe za koje se uglavnom ne mogu pripisati njihovoj komercijalnoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta je fizička ili pravna osoba, odnosno pravno partnerstvo, koje djeluje u izvršenju pravnog posla u obavljanju svoje trgovačke ili samostalne profesionalne djelatnosti.
2) zaključenje ugovora2.1Opisi proizvoda sadržani u mrežnoj prodavnici prodavača ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za davanje obavezujuće ponude od strane kupca.2.2Kupac može dostaviti ponudu putem internetskog obrasca za narudžbu integrisanog u prodavaonicu online trgovine. Nakon što odabranu robu položi u virtualnu košaricu i prođe kroz postupak elektroničkog naručivanja, kupac podnosi pravno obvezujuću ugovornu ponudu u odnosu na robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb koji zaključuje postupak naručivanja. Kupac može ponudu dostaviti i prodavaču putem telefona, e-pošte, pošte ili mrežnog kontakt obrasca.2.3Prodavac može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana, • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • dostavljanjem naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tako što će od klijenta zatražiti plaćanje nakon podnošenja naloga.


Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kad se prva od njih pojavi. Period za prihvaćanje ponude započinje dan nakon dana kada korisnik kupac pošalje ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.2.4Ako je odabran način plaćanja "PayPal Express", obrada plaćanja odvija se putem pružatelja usluga platnog prometa PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), s valjanošću PayPal-a - Uvjete korištenja, možete pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - pod uvjetima plaćanja bez PayPal računa, dostupno na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac odabere "PayPal Express" kao način plaćanja kao dio postupka online narudžbe, izdaje i nalog za plaćanje PayPalu klikom na gumb kojim se zaključuje postupak narudžbe. U ovom slučaju, prodavač izjavljuje da prihvaća ponudu kupca u vrijeme kada kupac pokrene postupak plaćanja klikom na gumb koji zaključuje postupak narudžbe.2.5Prilikom podnošenja ponude putem internetskog obrasca narudžbe prodavatelja, tekst ugovora nakon skladištenja prodavač će pohraniti i poslati kupcu nakon slanja njegove narudžbe u tekstualnom obliku (npr. E-mail, faks ili pismo). Daljnja odredba ugovora od strane prodavca nije moguća. Ako je kupac prije podnošenja narudžbe postavio korisnički račun u prodavaonici prodavatelja, podaci narudžbe bit će arhivirani na web lokaciji prodavatelja i kupac ih može pozvati putem korisničkog računa zaštićenog lozinkom s pripadajućim podacima za prijavu.2.6Prije stavljanja narudžbe na prodajni obrazac prodavača, kupac može prepoznati moguće pogreške u tipkanju pažljivim čitanjem podataka prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje ulaznih grešaka može biti funkcija uvećanja preglednika, pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kao dio procesa elektroničkog naručivanja, kupac može ispraviti svoj unos pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša dok ne klikne na gumb koji zaključuje postupak naručivanja.2.7Za zaključivanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.2.8Obrada narudžbe i kontaktiranje obično se odvijaju putem e-maila i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je on odredio za obradu narudžbe tačna, tako da na ovu adresu može primiti e-poštu koju je poslao prodavač. Kupac, posebno, prilikom korištenja SPAM filtera, mora osigurati da se mogu isporučiti sve e-poruke koje je poslao prodavač ili treća strana naručena s obradom narudžbe.
3) Pravo na povlačenje3.1Potrošači u načelu imaju pravo na povlačenje.3.2Daljnje informacije o pravu na opoziv proizlaze iz prodajne politike otkaza.4) Cijene i uvjeti plaćanja4.1Ako u opisu prodavatelja nije drugačije navedeno, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonom propisani porez na dodanu vrijednost. Ako je primjenjivo, dodatni troškovi dostave i otpreme navode se zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.4.2U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije, u pojedinim slučajevima mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavač nije odgovoran i koje mora snositi kupac. Oni uključuju, na primjer, troškove prijenosa novca od kreditnih institucija (npr. Naknade za transfer, tečajne troškove) ili uvozne carine ili poreze (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati u vezi s prijenosom sredstava čak i ako isporuka nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac izvrši plaćanje iz zemlje izvan Europske unije.4.3Opcije (i) plaćanja će se kupcu priopćiti u internetskoj trgovini prodavca.4.4Ako je avansno plaćanje dogovoreno bankovnim prijenosom, plaćanje se vrši odmah po zaključenju ugovora, osim ako se strane dogovore o kasnijem roku.4.5Prilikom plaćanja putem načina plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje će se vršiti putem pružatelja usluga platnog prometa PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: PayPal), pod uvjetima PayPal-a Uvjeti korištenja, dostupni na https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili, ako korisnik nema PayPal račun, pod uvjetima i uvjetima plaćanja bez PayPal računa, dostupno na https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6Kada odabere način plaćanja "PayPal kredit" (plaćanje u ratama putem PayPal-a), prodavac prenosi svoj zahtjev za plaćanje na PayPal. Prije nego što prihvati izjavu prodavatelja o dodjeli, PayPal vrši provjeru kreditne sposobnosti pomoću prenesenih podataka kupca. Prodavač zadržava pravo da odbije način plaćanja "PayPal Credit" u slučaju negativnog rezultata testa. Ako je način plaćanja "PayPal Credit" odobrio PayPal, kupac mora platiti iznos računa PayPal-u prema uvjetima navedenim u prodavaču, koji mu se priopćavaju u internetskoj trgovini prodavača. U tom slučaju može platiti PayPalu samo sa efektom oslobađanja od duga. Međutim, prodavac ostaje odgovoran za opća ispitivanja kupca čak i u slučaju dodjele potraživanja. B. na robu, vrijeme isporuke, otpremu, vraćanja, reklamacije, izjave o opozivu i slanje ili kredite.4.7Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem platne usluge "Shopify Payment", plaćanje obrađuje pružatelj usluga platnog prometa Stripe Payments Europe Ltd., Donja ulica Grand Canal 1, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu: "Stripe"). Pojedinačni načini plaćanja ponuđeni putem Shopify Payments-a kupcu se priopćavaju u prodavaonici na mreži. Stripe može koristiti druge usluge plaćanja za obradu plaćanja na koje se mogu primijeniti posebni uvjeti plaćanja, o kojima se kupac može zasebno obavijestiti. Dodatne informacije o "Shopify Payment" možete pronaći na Internetu na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8Prilikom odabira načina plaćanja "PayPal faktura", prodavač prenosi svoj zahtjev za plaćanje na PayPal. Prije nego što prihvati izjavu prodavatelja o dodjeli, PayPal vrši provjeru kreditne sposobnosti pomoću prenesenih podataka kupca. Prodavač zadržava pravo odbiti način plaćanja "PayPal faktura" u slučaju negativnog rezultata testa. Ako je način plaćanja "PayPal fakturu" odobrio PayPal, kupac mora platiti iznos fakture PayPalu u roku od 30 dana od primitka robe, osim ako PayPal nije odredio drugi cilj plaćanja. U tom slučaju može platiti PayPalu samo sa efektom oslobađanja od duga. Međutim, prodavac ostaje odgovoran za opća ispitivanja kupca čak i u slučaju dodjele potraživanja. B. na robu, vrijeme isporuke, otpremu, vraćanja, reklamacije, izjave o opozivu i slanje ili kredite. Pored toga, primjenjuju se opći uvjeti korištenja za upotrebu PayPal kupovine na računu, a dostupni su na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9Ako je odabran način plaćanja "PayPal direktno zaduženje", PayPal će teretiti iznos fakture s bankovnog računa kupca nakon izdavanja naloga za direktno zaduženje SEPA, ali ne prije nego što je istekao rok za prethodne informacije. Preliminarne informacije („Predbilježba“) je svaka poruka (npr. Faktura, polica, ugovor) kupcu koja najavi terećenje SEPA izravnim zaduženjem. Ako se izravno terećenje ne iskorištava zbog nedovoljnih sredstava na računu ili zbog pružanja neispravnog bankovnog računa ili ako kupac prigovara terećenju, iako za to nije ovlašten, kupac mora snositi naknade nastale povratom te kreditne institucije ako je odgovoran za to .
5) Dostava i uvjeti isporuke5.1Dostava robe odvija se na putu do adrese za dostavu koju je dao kupac, osim ako se drugačije ne dogovori. Prilikom obrade transakcije presudna je adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavatelja.5.2Za robu koju isporuči špediter, dostava se odvija "besplatnim rubom", to jest do najbližeg ivičnjaka do adrese za dostavu, osim ako podaci o otpremi u prodavaonici internetske trgovine ne naznačuju drugačije i ako nije drugačije dogovoreno.5.3Ako isporuka robe ne uspije iz razloga zbog kojih je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je pretrpio prodavac. To se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na otkaz. Ako kupac učinkovito iskoristi pravo otkaza, troškovi povratne pošiljke reguliraju se pravilima utvrđenim u politici prodavateljeva otkaza.5.4U slučaju naplate prodavača, prodavac prvo kupca obavještava e-poštom da je roba koju je naručio spremna za naplatu. Nakon primanja ove e-pošte, kupac može prikupiti robu iz sjedišta prodavatelja uz konsultaciju s prodavateljem. U ovom slučaju neće se naplaćivati ​​troškovi slanja.5.5Kupac se kupcu dodjeljuje na sljedeći način: • by download
 • e-mailom
 • poštom6) zadržavanje vlasništvaAko prodavac unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do pune isplate dugovanja.


7) Odgovornost za nedostatke (garancija)


7.1Ako je kupljeni proizvod neispravan, primjenjuju se odredbe zakonom propisane odgovornosti za nedostatke.


7.2Od kupca se traži da dostavi isporučenu robu s očiglednim oštećenjima u transportu i da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne pridržava, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.
8) Otkupljivanje poklon bonova8.1Vaučeri koji se mogu kupiti putem internetske prodavače prodavaonice (u daljnjem tekstu "poklon bonovi") mogu se otkupiti u prodavaonici samo, osim ako u vaučeru nije navedeno drugačije.8.2Poklon bonove i preostale poklon bonove možete iskoristiti do kraja treće godine nakon godine kada je kupon kupljen. Preostali kredit će se uručiti kupcu do dana isteka.8.3Poklon bonove možete iskoristiti samo prije završetka postupka narudžbe. Naknadno nadoknađivanje nije moguće.8.4Po narudžbi možete iskoristiti samo jedan poklon vaučer.8.5Poklon bonovi mogu se koristiti samo za kupovinu robe, a ne i za kupnju dodatnih poklon bonova.8.6Ako vrijednost poklon bona nije dovoljna da pokrije narudžbu, za plaćanje razlike može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavač.8.7Kreditni poklon bon se ne isplaćuje u gotovini niti kamatama.8.8Poklon bon je prenosiv. Prodavač može osloboditi dotičnog vlasnika koji iskoristi poklon vaučer u prodavaonici online trgovine. To se ne primjenjuje ako prodavač ima znanje ili grubo nepažljivo nepoznavanje nepodobnosti, nesposobnosti za poslovanje ili nedostatak ovlaštenja za zastupanje dotičnog vlasnika.9) Primjenjivo pravoZakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose među strankama, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretne robe. Za potrošače ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.
10) Alternativno rješavanje sporova10.1EU komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na Internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odrOva platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju potrošača.10.2Prodavač nije dužan niti voljan sudjelovati u postupku za rješavanje spora pred arbitražnim odborom potrošača.