Uvjeti i odredbe s podacima o klijentima


sadržaj


 1. obim
 2. zaključak
 3. povlačenje
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uslovi isporuke i dostave
 6. Zadržavanje naslova
 7. Odgovornost za nedostatke (garancija)
 8. Iskoristite poklon bonove
 9. Važeći zakon
 10. Alternativno rješavanje sporova


1) Opseg1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OUP") Wolfganga Mohra, koji djeluju pod "Mora-Racing" (u daljnjem tekstu "prodavac"), primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "kupac") sa Prodavac u pogledu robe koju prodavac prikazuje u svojoj internet trgovini. Uključivanje vlastitih uvjeta kupca ovim se odbija, osim ako nije drugačije ugovoreno.1.2 Ovi se uslovi primjenjuju u skladu s ugovorima o isporuci vaučera, osim ako nije izričito određeno drugačije.1.3 Potrošač u smislu ovih uvjeta i odredbi je svako fizičko lice koje zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti su njihova nezavisna profesionalna djelatnost. Poduzetnik u smislu ovih odredbi i uslova je fizičko ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje, prilikom zaključenja pravnog posla, obavlja svoju komercijalnu ili nezavisnu profesionalnu aktivnost.
2) zaključenje ugovora2.1 Opisi proizvoda sadržani u prodavačkoj internetskoj trgovini ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za podnošenje obvezujuće ponude od strane kupca.2.2 Kupac može predati ponudu pomoću mrežnog obrasca za narudžbu integriranog u prodavačku mrežnu trgovinu. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz postupak elektroničkog naručivanja, kupac podnosi pravno obavezujuću ponudu ugovora u vezi sa robom u košarici klikom na gumb koji završava postupak naručivanja. Kupac može prodavaču dostaviti ponudu putem telefona, e-pošte, pošte ili putem mrežnog obrasca za kontakt.2.3 Prodavač može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana, • slanjem kupcu pisanu potvrdu narudžbe ili potvrdu narudžbe u tekstualnom obliku (faks ili e-mail), u kojem slučaju je potvrda narudžbe kod kupca mjerodavna, ili
 • dostavljanjem naručene robe kupcu, u kojem slučaju je pristup kupcu presudan, ili
 • tako što će od klijenta zatražiti plaćanje nakon podnošenja naloga.


Ako postoji nekoliko gore spomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kad se prva od njih pojavi. Period za prihvaćanje ponude započinje dan nakon dana kada korisnik kupac pošalje ponudu, a završava petog dana nakon otpreme ponude. Ako prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, to će se smatrati odbacivanjem ponude, što ima za posljedicu da kupac više nije vezan njegovom izjavom o namjeri.2.4 Ako je odabran način plaćanja "PayPal Express", uplatu će obrađivati ​​pružatelj usluga plaćanja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), podložno PayPalu - Uslovi korišćenja dostupni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - pod uslovima za plaćanja bez PayPal računa, može se pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac odabere "PayPal Express" kao način plaćanja tijekom postupka internetske narudžbe, također izdaje nalog za plaćanje PayPalu klikom na gumb koji završava postupak narudžbe. U ovom slučaju, prodavač već izjavljuje da prihvaća ponudu kupca u trenutku kada kupac pokreće postupak plaćanja klikom na gumb koji dovršava postupak narudžbe.2.5 Prilikom podnošenja ponude putem mrežnog obrasca za narudžbu prodavatelja, nakon sklapanja ugovora prodavatelj sprema tekst ugovora i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. E-poštom, faksom ili pismom) nakon što kupac pošalje narudžbu. Bilo koje daljnje pružanje teksta ugovora od strane prodavca se ne odvija. Ako je kupac postavio korisnički račun u prodavačkoj internetskoj trgovini prije predaje narudžbe, podaci o narudžbi arhivirat će se na web mjestu prodavatelja, a kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom pružanjem odgovarajućih podataka za prijavu.2.6 Prije obavezujućeg podnošenja narudžbe putem prodavateljevog mrežnog obrasca za narudžbu, kupac može prepoznati moguće pogreške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje ulaznih grešaka može biti funkcija proširenja preglednika, uz pomoć koje se uvećava prikaz na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose kao dio postupka elektroničkog naručivanja koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša dok ne klikne na dugme koje završava postupak naručivanja.2.7 Za zaključivanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.2.8 Obrada narudžbi i kontakti obično se obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dostavio za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavac mogli primiti na ovu adresu. Naročito, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati da se mogu dostaviti sve e-poruke koje je poslao prodavač ili treće strane zadužene za obradu narudžbe.
3) Pravo na povlačenje3.1 Potrošači uglavnom imaju pravo na odustajanje.3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavačevoj politici otkazivanja.4) Cijene i uvjeti plaćanja4.1 Ako u opisu proizvoda prodavatelja nije drugačije naznačeno, date cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi isporuke i isporuke koji su nastali posebno su navedeni u odgovarajućem opisu proizvoda.4.2 U slučaju isporuka u zemlje izvan Europske unije, mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavac nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, na primjer, troškove prijenosa novca od strane kreditnih institucija (npr. Naknade za transfer, naknade za kurs) ili uvozne carine ili porezi (npr. Carine). Takvi troškovi mogu nastati i u vezi sa prijenosom sredstava ako dostava nije izvršena u zemlju izvan Europske unije, ali kupac uplatu vrši iz zemlje izvan Europske unije.4.3 Opcije plaćanja bit će kupcu priopćene u prodavačevoj internet trgovini.4.4 Ako je dogovorena prijevremena uplata putem bankovne doznake, plaćanje se vrši odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako se strane nisu složile sa kasnijim datumom dospijeća.4.5 Prilikom plaćanja načinom plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje obrađuje pružatelj usluga plaćanja PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), podložno PayPalu - Uslovi korištenja, dostupni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - pod uslovima za plaćanja bez PayPal računa, može se pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 Ako je odabran način plaćanja "PayPal kredit" (plaćanje na rate putem PayPal-a), prodavatelj svoj zahtjev za plaćanje dodjeljuje PayPalu. Prije nego što prihvati prodavačevu izjavu o ustupanju, PayPal vrši kreditnu provjeru koristeći dostavljene podatke o kupcu. Prodavač zadržava pravo da kupcu odbije način plaćanja "PayPal Credit" u slučaju negativnog rezultata testa. Ako PayPal odobri način plaćanja "PayPal kredit", kupac mora platiti iznos fakture PayPalu u skladu s uvjetima koje je odredio prodavac, a koji mu se prenose u prodavačevoj internet trgovini. U ovom slučaju, PayPal-u može plaćati samo s učinkom otplate duga. Međutim, čak i u slučaju ustupanja potraživanja, prodavač ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. B. na robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, prigovorima, izjavama o opozivu i povratima ili knjigama.4.7 Ako odaberete jedan od načina plaćanja koji nudi usluga plaćanja "Shopify Payments", plaćanje će obrađivati ​​pružatelj usluga platnog prometa Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu "Stripe"). Pojedinačni načini plaćanja ponuđeni putem Shopify Payments kupcu se priopćavaju u prodavnici na mreži. Za obradu plaćanja, Stripe može koristiti druge usluge plaćanja, za koje se mogu primjenjivati ​​posebni uvjeti plaćanja, o čemu kupac može biti posebno obaviješten. Dodatne informacije o "Shopify Payments" dostupne su na Internetu na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 Ako je odabran način plaćanja "PayPal račun", prodavatelj svoj zahtjev za plaćanje dodjeljuje PayPalu. Prije nego što prihvati prodavačevu izjavu o ustupanju, PayPal vrši kreditnu provjeru koristeći dostavljene podatke o kupcu. Prodavač zadržava pravo da kupcu odbije način plaćanja "PayPal račun" u slučaju negativnog rezultata testa. Ako PayPal dozvoljava način plaćanja "PayPal račun", kupac mora platiti iznos fakture PayPalu u roku od 30 dana od primitka robe, osim ako PayPal nije odredio drugačiji rok plaćanja. U ovom slučaju, PayPal-u može platiti samo s učinkom otplate duga. Međutim, čak i u slučaju ustupanja potraživanja, prodavač ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. B. o robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, žalbama, opozivima i povratima ili kreditima. Pored toga, primenjuju se opšti uslovi korišćenja za kupovinu na račun putem PayPal-a, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 Ako je odabran način plaćanja "PayPal izravno terećenje", PayPal će prikupiti iznos fakture s bankovnog računa kupca nakon izdavanja SEPA naloga za izravno terećenje, ali ne prije isteka roka za informacije o predujmu u ime prodavatelja. Prethodno obavještavanje je svaka komunikacija (npr. Faktura, polisa, ugovor) kupcu koja najavljuje terećenje putem SEPA izravnog terećenja. Ako se izravno terećenje ne iskoristi zbog nedostatka sredstava na računu ili zbog davanja netačnih bankovnih podataka, ili ako se klijent usprotivi izravnom terećenju, iako na to nema pravo, kupac mora snositi troškove odgovarajuće banke ako je za to odgovoran .
5) Dostava i uvjeti isporuke5.1 Dostava robe vrši se putem otpreme na adresu isporuke koju je odredio kupac, osim ako nije drugačije ugovoreno. Prilikom obrade transakcije, presudna je adresa isporuke navedena u obradi naloga prodavca.5.2 Roba koju dostavlja špediter dostavlja se "bez ivičnjaka", tj. Do javnog rubnog sloja najbližeg adresi za dostavu, osim ako je drugačije navedeno u informacijama o otpremi u prodavačevoj internet trgovini i ako nije drugačije ugovoreno.5.3 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je kupac odgovoran, kupac snosi razumne troškove koje je imao prodavac. Ovo se ne odnosi na troškove otpreme ako kupac efikasno koristi svoje pravo na odustajanje. Za troškove povrata, ako kupac iskoristi svoje pravo na odustajanje, primjenjuju se odredbe navedene u prodavačevoj politici otkazivanja.5.4 U slučaju samostalnog preuzimanja, prodavač prvo obavještava kupca e-poštom da je roba koju je naručio spremna za preuzimanje. Nakon primanja ove e-pošte, kupac može preuzeti robu iz sjedišta prodavača nakon savjetovanja s prodavačem. U ovom slučaju neće se naplaćivati ​​troškovi dostave.5.5 Kupon se kupcu daje na slijedeći način: • by download
 • e-mailom
 • poštom6) zadržavanje vlasništvaAko prodavac unaprijed, zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom do pune isplate dugovanja.


7) Odgovornost za nedostatke (garancija)


7.1 Ako je kupljeni predmet neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.


7.2 Od kupca se traži da se žali isporučitelju na isporučenu robu sa očiglednom transportnom štetom i da o tome obavesti prodavca. Ako se kupac ne povinuje, to nema utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.
8) Otkupljivanje poklon bonova8.1 Vaučeri koji se mogu kupiti putem prodavnice putem Interneta (u daljem tekstu "poklon bonovi") mogu se iskoristiti samo u prodavnici putem Internet prodavnice, osim ako u vaučeru nije drugačije naznačeno.8.2 Poklon bonovi i preostali saldo poklon bonova mogu se iskoristiti do kraja treće godine nakon godine u kojoj je vaučer kupljen. Preostali kredit bit će dodijeljen kupcu do datuma isteka.8.3 Poklon bonovi se mogu iskoristiti prije nego što se postupak narudžbe dovrši. Naknadna naplata nije moguća.8.4 Po narudžbi se može iskoristiti samo jedan poklon bon.8.5 Poklon bonovi se mogu koristiti samo za kupovinu robe, a ne i za kupovinu dodatnih poklon bonova.8.6 Ako vrijednost poklon-bona nije dovoljna za pokrivanje narudžbe, za podmirivanje razlike može se odabrati jedan od ostalih načina plaćanja koje nudi prodavac.8.7 Saldo poklon-bona ne isplaćuje se u gotovini niti se plaća kamata.8.8 Poklon bon je prenosiv. Prodavač može, s učinkom pražnjenja, izvršiti uplate odgovarajućem vlasniku koji unovči poklon bon u prodavačevoj internet trgovini. Ovo se ne odnosi ako prodavac ima saznanja ili je iz krajnje nepažnje neznanje o neovlašćenju, pravnoj nesposobnosti ili nedostatku odobrenja odgovarajućeg vlasnika.9) Primjenjivo pravoZakon Savezne Republike Njemačke odnosi se na sve pravne odnose među strankama, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretne robe. Za potrošače ovaj izbor zakona primjenjuje se samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.
10) Alternativno rješavanje sporova10.1 Komisija EU pruža platformu za internetsko rješavanje sporova na Internetu na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odrOva platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz internetskih ugovora o kupnji ili uslugama koji uključuju potrošača.10.2 Prodavač nije ni dužan ni voljan sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača.